Przejdź do treści

UNIJNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

STUDIUJ Z NAMI!!

Kierunek studiów PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(stacjonarne, nauczycielskie) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej!

 

Zapraszamy kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna prowadzone w ramach projektu

„Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli

przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej”

Koncepcja i organizacja studiów jest dofinansowana z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szanowne Kandydatki i Kandydaci

Od roku akademickiego 2019/2020 w całej Polsce studia nauczycielskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA będą prowadzone jako jednolite studia magisterskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Ust. Poz. 1861).

Uniwersytet Pedagogiczny rozpoczyna wkrótce rekrutację na kierunek studiów Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, który będzie realizowany przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. Studia w trybie stacjonarnym prowadzone będą w ramach uzyskanego grantu unijnego POWER Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej”.

Rekrutacja studentów i studentek do projektu Nauczyciel przyszłości jest prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kryteria przyjęć obejmują:

  1. Kandydaci z nową maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
  2. Kandydaci ze starą maturą: Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego zapisanych na świadectwie dojrzałości.
  3. Obowiązkowy sprawdzian uzdolnień: data rozpoczęcia sprawdzianu 10.07.2019 r.

Sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.

Sprawdzian predyspozycji muzycznych dotyczyć będzie oceny poczucia rytmu, umiejętności powtarzania ćwiczeń rytmicznych oraz ćwiczeń melodycznych. Ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych w zakresie weryfikacji wad wymowy. Negatywna ocena predyspozycji muzycznych lub rozpoznania wada wymowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dotyczących sprawdzianu uzdolnień u pracowników Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych w IPPiS ul. Ingardena 4 pokój 207 w dniach 12.06. oraz 26.06. w godzinach 13.30-14.30.

W ramach projektu Nauczyciel przyszłości planowane jest przyjęcie 80 kandydatek/kandydatów na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji na kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna znajdują się na stronie: Informator o Kierunkach.

Innowacyjny program kształcenia dla studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna opracowany jest zgodnie z nowymi wytycznymi MNiSW „Modelowych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej”. W ramach grantu unijnego POWER studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna realizowane będą wyjątkowo przez 4 lata, a więc absolwenci uzyskają pełne kwalifikacje nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej już w 2023 roku.

 

Innowacyjny Program Kształcenia

Przygotowany program kształcenia dla studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna realizowany będzie przez pracowników Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego od roku akademickiego 2019/2020. Instytut ma wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu kandydatów na nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. W latach 2014-2015 Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej był wykonawcą w międzyuczelnianym projekcie Usus est optimus magister–praktyka jest najlepszym nauczycielem współfinansowanym z funduszy unii Europejskiej. Badania prowadzone przez pracowników IPPiS są wieloaspektowe, a ich wspólnym mianownikiem są zagadnienia dotyczące nauczyciela, dziecka i dzieciństwa Współpracujemy z wieloma placówkami edukacyjnymi na terenie Krakowa, w których pracują nauczyciele o najlepszych kwalifikacjach. Innowacyjny program kształcenia wyróżnia jego interdyscyplinarność wynikająca z integracji czterech dziedzin nauki: nauk społecznych, humanistycznych, sztuki i nauk ścisłych.

Innowacyjny program studiów to:

– interdyscyplinarne kursy przedmiotowe pozwalające poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne współczesnemu nauczycielowi przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

– interesujące zajęcia z przedmiotów artystycznych

– formy zajęć sprzyjające uczeniu się przez działanie w niedużych grupach studenckich oraz na platformie Moodle UP

– indywidualne wsparcie studenta przez tutora akademickiego / spersonalizowanego doradcę

– możliwości podnoszenia kompetencji informatycznych TIK

– dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej

Innowacyjne praktyki studenckie to:

– różnorodne typy praktyk (około 300 godzin) rozłożone na poszczególne semestry studiów

– praktyki indywidualne i grupowe w krakowskich przedszkolach i szkołach podstawowych

– wsparcie indywidualne praktykantów przez nauczycieli akademickich i nauczycieli w placówkach

Podczas praktyk każdy student może sprawdzić własne predyspozycje oraz rozwinąć kompetencje pedagogiczne i interpersonalne w rzeczywistym środowisku potencjalnego miejsca pracy.

 

Miejsca na rynku pracy dla absolwentów PPiW:

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Model kształcenia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna dostosowany jest do nowych potrzeb i oczekiwań współczesnego pracodawcy dotyczących kwalifikacji nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej. Służy temu prowadzona cyklicznie w Instytucie diagnoza stanu i potrzeb życia społecznego oraz systematyczna współpraca z dyrektorami żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, którzy zwracają się do nas z ofertami pracy zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych.


Kierownik projektu: „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej” prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

Kontakt do zespołu projektowego dla kierunku PPiW studia stacjonarne:

dr Jolanta Sajdera jolanta.sajdera@up.krakow.pl

dr Kinga Orzeł-Dereń kinga.orzel-deren@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji rekrutacyjnej na kierunek PPiW:

Mgr Joanna Szczyrba- Poroszewska joanna.szczyrba-poroszewska@up.krakow.pl

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031