Przejdź do treści

Lista pracowników

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

po Dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej

bozena.muchacka@up.krakow.pl

dr Ingrid Paśko

Katedra Edukacji Alternatywnej

ingrid.pasko@up.krakow.pl

dr Bożena Pawlak

Katedra Edukacji Alternatywnej

bozena.pawlak@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Agata Popławska

Kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej

Katedra Pedagogiki Porównawczej

agata.poplawska@up.krakow.pl
dr Jolanta  Sajdera

dr Jolanta Sajdera

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej

jolanta.sajdera@up.krakow.pl