Przejdź do treści

mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej

urszula.dworska-kaczmarczyk@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 19

pok: Pok. 309 ul. Ingardena 4

publikacje:

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Pedagogika:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Zainteresowania naukowe:
Edukacja regionalna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kształtowanie postaw społeczno- moralnych dzieci w wieku przedszkolnym

 

Publikacje:

 

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

 

Dworska-Kaczmarczyk U. (2015), XI Bieszczadzkie Seminarium Naukowe „Wartości w pedagogice” Rzeszów, 26–27 maja 2015 r. [w:] Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, nr 2(6)/2015, s. 129- 130,  ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159.

Dworska-Kaczmarczyk U., Myśliwiec K. (2015), Idea Lifelong Learning w opinii studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej [w:] Lifelong Learning, red. V. Tanaś, W. Welskop, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 37- 46, ISBN 978-83-940080-5-5.

Dworska U. (2015), Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach I-III w Polsce [w:] ВІСНИК ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ (додаток) Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Дитинство. Освіта. Соціум», Вип. 6., Київ, s. 19- 21, Реєстраційне свідоцтво № 14704-3675Р, серія КВ.

Dworska U. (2015), Nauczyciel przedszkola w procesie realizacji założeń edukacji regionalnej – dziedzictwa kulturowego w regionie w dobie globalizacji [w:] Pedagog we współczesnym świecie, red. V. Tanaś, W. Welskop, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 289- 297, ISBN 978-83-940080-4-8.

Dworska U. (2015), Urzeczywistnianie wartości w rodzinach wielopokoleniowych [w:] Wartości w pedagogice: rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, s. 62- 72, ISBN 978-83-7996-131-3.

Dworska U. (2015), Rola środowiska rodzinnego w zakresie przybliżania uczniom w młodszym wieku szkolnym dziedzictwa kulturowego regionu [w:] Kultura- Sztuka- Edukacja, red. B. Kurowska, K. Łapot- Dzierwa, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 264- 276, ISBN 978-83-7271-917-1, ISSN 0239-6025.

Artykuły przygotowane do druku:

Dworska- Kaczmarczyk U., Wiedza dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu.

Dworska- Kaczmarczyk U., Znajomość dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Dworska U., Podręcznik dla edukacji wczesnoszkolnej a treści z zakresu edukacji regionalnej- dziedzictwa kulturowego w regionie.

Dworska U., Rola nauczyciela w realizacji założeń edukacji regionalnej uczniów w młodszym wieku szkolnym.

 

Kontakt: (telefon, e-mail)

telefon: 12-662-6619

e-mail: urszula.dworska-kaczmarczyk@up.krakow.pl

Pok. 309 ul. Ingardena 4